2005 week 05 print pagina

Huren

Maxime Verhagen heeft weer eens een succesje geboekt. En als Maxime Verhagen een
succesje boekt, doet dat altijd pijn aan mijn ogen. Elke keer als de beste man met zijn
schijnheilige kop op de televisie verschijnt, krijg ik de haast onweerstaanbare neiging om
spontaan het televisiescherm aan gruzelementen te slaan en eens flink op die hypocriete kop in
te rammen. Hij zou voor Philips een reclamespot moeten maken. Het zou de televisieverkopen
tot astronomische hoogte opdrijven.
Mijn neiging tot gebruik van buitensporig geweld is vreemd. Normaliter ben ik namelijk
overtuigd pacifist. Maar Maxime werkt bij mij als een rode lap op een stier. Alles waar ik
voor sta, al mijn principes schuiven dan moeiteloos opzij. Mijn onderbewuste spiegelt
spontaan het gedrag wat ik van Maxime te zien krijg. Principes zijn leuk om te hebben en
mooi om over te praten, maar zodra het op daden aankomt zijn ze helemaal vergeten!
De reden van mijn schuimbekkende woede was dit keer het zogenaamde blokkeren door
Maxime van het krankjorume plan van Sybila Dekker om de hurenmarkt vrij te laten. Maxime
vond dat niet zo´n goed idee en dat geeft zowaar blijk van de aanwezigheid van een paar
gezonde hersencellen achter dat grijzende smoelwerk van schijnophouderij. Maar als Maxime
iets zegt, dan geloof ik het niet. Onmiddellijk gaan al mijn nekharen overeind staan. Waar zit
de adder onder het gras?! Waar zit de dubbele bodem? En wat probeert deze windvaan ons nu
weer voor te liegen?
De motieven van Maxime zijn duidelijk. De huurplannen zouden ingaan in 2006. Vlak voor
de verkiezingen! Niet dat Maxime één traan zal laten om het lot van de huurders van
Nederland. Maar de zetels die zijn partij in de Tweede Kamer heeft, gaan hem wel degelijk
aan het hart. Een klein onderzoekje had uitgewezen dat de huurmaatregelen vooral de
middeninkomens zouden treffen. U weet wel, die standaard rijtjesmensen met een rijtjeshuis,
een rijtjesgezin, een rijtjeshond en een rijtjesauto voor de deur. Keurig huurders die de hele
dag de schijn op te houden van een gelukkig en keurig gezinnetje, dat het niet slecht met
zichzelf heeft getroffen. En laat dat nou net de natuurlijk achterban zijn van Maxime. Want zij
herkennen zichzelf bij uitstek in hun schoolvoorbeeld, de kampioen Judas eerste klas,
Maxime Verhagen!
En dus moest Maxime iets doen. Als je je werkelijk om de huurders bekommert, dan zorg je
dat dit plan terecht komt waar het thuis hoort, in de prullenbak. Als je je alleen om de
electorale effecten bekommert, dan speel je het anders. Dan zorg je dat je doet alsof je de held
van de huurders bent. Je zwakt het plan iets af door het uit te stellen, zodat de huurders pas na
de verkiezingen merken dat ze zijn genaaid. En aangezien kiezers het geheugen hebben van
een goudvis zijn ze dat bij de volgende verkiezing allang vergeten en happen ze vrolijk in het
vissenvoer wat Maxime en consorten dan weer in het aquarium gooien.
En zo verscheen Maxime Verhagen dus weer met zijn meest betrokken en schijnheiligst
smoelwerk op de buis. De camera´s zoemden er nog eens extra op in, alsof ze het er om
deden. Het koste mij weer een televisietoestel! En ik heb het al niet breed, want ik ben
huurder. Dankzij Maxime heb ik nu uitstel van executie gekregen. Jaren stond ik op de
wachtlijst voor een fatsoenlijk en betaalbaar rijtjeshuurhuis, in een rijtjesbuurt, met veel
rijtjeshonden en rijtjeskinderen. Na bijna tien jaar kreeg ik het. Als de huurplannen doorgaan,
wordt mijn maximale huur straks 15,2% hoger, exclusief de inflatiecorrectie. Een
vergelijkbare koopwoning is niet haalbaar, want ik ben starter en heb geen cent te makken. Ik
huur niet voor niets, geen bank die een armzalig artiest een hypotheek wil verschaffen. De
enige optie is een woning in de asociale junk- en alcoholistenbuurt waaruit ik nou juist was
weg verhuisd. Dat zijn de enige woningen waar geen wachtlijsten voor bestaan. Maar juist
daar wil ik geen kinderen laten opgroeien en laat ik er nou net twee hebben. Dus Maxime
bedankt, ook namens de kinderen! Weet je wat ik doe, ik ga m´n goudvissen voeren!

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.