2005 week 06 print pagina

Eerwraak

Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden benne groot! Dat motto lijkt onze Minister van
Justitie op het lijf geschreven. Tenminste als het om anti-terreurmaatregelen gaat. De kleine
Piet Hein staat wat dat betreft zijn mannetje. Het ene na het andere pakket aan anti-
terreurmaatregelen weet hij door de Kamer te jassen. Zonder dat de al genomen maatregelen
ook maar voor een millimeter in de praktijk op hun wenselijkheid en effectiviteit zijn
beproefd. Het maakt de minister niet uit. D´r is in de ogen van de minister blijkbaar een
terreurdreiging van ongekende omvang. En hij heeft gelijk. We beleven in Nederland immers
de ene terreuraanslag na de andere. Je bent je leven op straat niet meer veilig. Elk Arabisch
type kan een bom zijn. En het woordje bom is niet voor niets op gebouwd uit de letters b-o-m.
Allah´s voorzienigheid is groot. Die letters staan voor bewust ontploffende moslim! Genoeg
reden dus om alle principes van de rechtstaat los te laten om deze barbaren, die er alleen op uit
zijn onze samenleving te ontwrichten, te stuiten.
Terreur in Nederland kostte tot nu toe één persoon het leven, een blanke fulminerende grote
bek met wat artistieke talenten. Eén dode rechtvaardigt een scala van maatregelen die vooral
bedoeld zijn om moslims op basis van totale willekeur het leven zuur te kunnen maken. Eén
dode, vermoord door een geflipte jongere. Een jonge man, die samen met een paar andere
gefrustreerde mannetjes een clubje vormde dat in geen velden of wegen de organisatiegraad
had om een aanslag van betekenis te kunnen plegen. De kans dat je in Nederland in het
verkeer om het leven komt is oneindig veel groter, maar daar doet de politiek niets aan.
Integendeel, juist Geert Wilders die nu het hardst om onorthodoxe maatregelen roept om de
moslimterreur tegen te gaan, roept ook om het hardst dat de maximum snelheid moet worden
verhoogd! Schiet mij maar lek! Niet de politici maar een paar gefrustreerde terroristen bepalen
onze politieke agenda. Politici vormen zich als was naar hun handen, de angst regeert. Alleen
dat al zou voor de Kamer voldoende reden moeten zijn tot een motie van treurnis.
Zo voortvarend als de minister de anti-terreurwetgeving ter hand neemt, zo laks is zijn
houding tegenover eerwraak. Hierdoor vallen jaarlijks veel meer dan één dode. Hierdoor
worden talloze vrouwen echt geterroriseerd. Geen terreurdreiging die tussen de oren zit, maar
een terreur die zij dagelijks aan den lijve ondervinden. Alleen deze terreurdreiging treft geen
blanke Nederlandse mannen met artistieke talenten. Deze terreurdreiging treft anonieme
allochtone vrouwen die ondergedoken zitten in blijf-van-mijn-lijf-huizen. En die zijn niet
belangrijk voor minister Donner. Politiek is immers prioriteiten stellen en allochtonen hebben
geen prioriteit en vrouwen ook niet. Laat staan een combinatie van die twee.
En dat is toch gek. Van dit kabinet moeten allochtonen maar één ding, integreren. En juist die
allochtone vrouwen die de teugels van hun oorspronkelijke cultuur laten vieren, die proberen
uit te breken, die zich proberen aan te passen aan de westerse seksuele moraal, vrouwen die de
zo vurig integratiewens van dit kabinet in praktijk brengen, die vrouwen laat minister Donner
als een baksteen vallen. Integratie is mooi, maar je moet het natuurlijk niet overdrijven. Eert
uw vader en uw moeder! Wie is er niet groot mee geworden, de gereformeerde jaren 50-kloon
Piet Hein wel! Donner keek de Kamer rond met een geïrriteerde blik. Tegenover hem zaten de
woordvoerders van de partijen. Gek genoeg allemaal vrouwen die hij op dat moment zelf ook
liever achter het aanrecht had gezien, dan in de keuken van het politiek beleid. Hij keek rond
met een gezicht als een oorwurm, zoals we dat inmiddels van hem kennen. Alsof hij wilde
zeggen: “vroeger naaiden ze die maagden gewoon dicht en had je niet van dit soort futiele
problemen. Wie kaatst kan de bal verwachten!”
Een motie van treurnis was zeker op zijn plaats geweest, diepe treurnis. Treurnis om het feit
dat we stukje bij beetje afscheid nemen van onze vrijheid. Treurnis omdat er van staatswegen
onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloof of afkomst. De eer van onze cultuur
wordt door onszelf verkracht. Dit schreeuwt om wraak!

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.