2005 week 07 print pagina

Kernenergie

Wat hebben we toch een creatief kabinet. Geen probleem te groot, geen zee te hoog of ze
hebben hun oplossingen al klaar. En die zee wordt over honderd jaar inderdaad te hoog, als we
niets doen aan de CO2-uitstoot en het broeikaseffect. Negentig centimeter gaat het zeewater
stijgen! Een soort permanente tsunami komt op ons land af. Maar gelukkig is dit een kabinet
van visionairs. Het is niet: “na ons de zondvloed”. Nee, het zijn mannen van sta-vast!
Kapiteins die dit zinkende schip wel even naar een veilige haven zullen leiden.
In Den Haag wordt dankzij Balkenende niet moeilijk gedaan. Als je zelf simpel bent, dan
moet je de oplossingen ook simpel houden. Voor elk probleem kiezen ze dus de eenvoudigste
oplossing. De rekening presenteren ze gewoon de burger en is er terreurdreiging dan schaffen
ze de rechtsstaat af. Ik viel dus niet eens meer van verbazing van mijn stoel toen ik in de krant
las dat het kabinet de discussie over kernenergie weer heropende. Staatssecretaris Van Geel
van Milieu heeft namelijk een probleem. We stoten teveel CO2 uit, waardoor de aarde veel
sneller opwarmt dan verwacht. En nou hebben we zeven jaar geleden een handtekeningetje
gezet onder een of ander protocol van Kyoto. We moeten minder CO2 gaan uitstoten. Dan kies
je dus de gemakkelijkste oplossing. Niet moeilijk gaan doen met energiebesparing of
stimulering van duurzame schone energie. Nee, we halen gewoon de kernenergie weer uit de
kast en noemen dat schone energie, omdat het geen CO2-uitstoot oplevert. Briljant!
Voor de goede orde: we hebben het hier over een Staatssecretaris die het broeikasprobleem na
aan het hart ligt. Elke kans om de CO2-uitstoot te beperken grijpt hij aan. Zo wil hij de
subsidies op groene stroom gedeeltelijk afschaffen. Zo ruilde hij zijn hybride “schone”
dienstauto in voor een dikke CO2- en dieselramp op vier wielen. Kortom, het is deze man en
dit kabinet echt ernst. Daarom hebben we ook slechts een Staatssecretaris van Milieu en geen
Minister. Politiek is prioriteiten stellen! Als er één bekende Nederlander gedood wordt door
een paar idioten, dan kunnen alle principes van de rechtsstaat wijken. Veiligheid is het
toverwoord waarmee alle politieke taboes werden doorbroken. Maar dat er hier jaarlijk
tienduizenden mensen vroegtijdig sterven door luchtvervuiling heeft geen prioriteit. Tachtig
kilometer per uur op snelwegen invoeren in dichtbevolkte gebieden is voor deze coalitie nog
steeds vloeken in de kerk. Het bijkomende voordeel van deze maatregel is dat de CO2-uitstoot
wordt beperkt. Dus dat moesten we maar niet doen. Nee, kernenergie dat is de oplossing.
Veiligheid is één van de topprioriteiten van dit kabinet en een kerncentrale is hartstikke veilig.
Dertig jaar geleden beloofden wetenschappers ons met kernenergie een stralende toekomst en
ze hebben gelijk gekregen met Tjernobyl! Maar de Nederlandse centrales zijn natuurlijk niet
te vergelijken met een stuk Russisch schroot. Nu hebben we in Nederland twee kerncentrales,
een kleintje in Petten en een grote in Borssele. Echt veilige plekken voor zo´n ding. Er zijn in
Nederland namelijk acht zwakke plekken in de kustlijn. En laten Petten en de zuidkust van
Walcheren, twintig kilometer van Borssele, nou net op dat lijstje staan! Nou hebben we in
Nederland in de recente geschiedenis toch in 1953 één grote mega-ramp gehad. En in dat
gebied hebben we dus maar een kerncentrale neergezet, waar anders! Dus met de stijging van
de zeespiegel in het verschiet ligt die kerncentrale daar in Zeeland voorlopig wel veilig! En dit
kabinet was toch zo bang voor terreur? Kerncentrales zijn voor terroristen met stip maximaal
ontwrichtende doelwitten, waarmee je heel veel mensen in één keer kan treffen. Dus laten we
die potentiële nucleaire bommen vooral openhouden.
Dit kabinet heeft dit land kapot bezuinigd onder het mom van de toekomst van onze kinderen.
Wat zullen die kinderen blij zijn met die stapels radioactief afval of de gevolgen van een
aanslag of ongeluk! Wat zullen die kinderen blij zijn met een uitgeputte aardgasbel zonder dat
de opbrengsten daarvan zijn gebuikt voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Ze
zullen voor Jan Peter en de zijnen spontaan een standbeeld oprichten!

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.