2005 week 36 print pagina

Neem nog een banaan!

Het vertrouwen van de Nederlander in de overheid staat volgens het Centraal Plan Bureau op
een absoluut dieptepunt. Het CPB lijkt één van de laatste overheidsinstellingen die zijn werk
nog naar behoren doet. Wie even om zich heen kijkt had dezelfde conclusie kunnen trekken.
De rest van onze overheid valt met volle overtuiging onder het super-ministerie van OTZ,
ontiegelijke teringzooi! Probeer in deze overheid maar eens vertrouwen te houden. Ze maken
het ons niet bepaald gemakkelijk.
Bovenaan het ministerie van OTZ staat onze onvolprezen leider Balkenende elke tegenslag en
affaire gekunsteld weg te lachen. Jan Peter heeft deze zomer blijkbaar veel met zijn dochter
naar het eeuwig herhaalde “Bassie en Adriaan” gekeken. De hartekreet van zijn goede collega
clown Bassie heeft hij tot de zijne gemaakt: “wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen!” Niet
dat er wat te lachen valt, integendeel. De actualiteitenrubriek Netwerk heeft zojuist onthuld
dat het Openbaar Ministerie ontlastend technisch bewijsmateriaal uit de dossiers heeft
gehouden om zo een onschuldige toch veroordeeld te krijgen voor moord. Mijn felicitaties
gaan deze week naar Balkenende en Donner. Hartelijk gefeliciteerd met een nieuw dieptepunt
in de ontwrichting van dit land. We zijn de bananenrepubliek voorbij! Er liggen inmiddels
zoveel bananenschillen op straat dat er haast dagelijks een minister uitglijdt.
Donner staat voor de zoveelste affaire uit zijn carrière. Tien affaires geleden waarschuwde de
Kamer al dat hij niet nog een fout moest maken. Ook weer een schoolvoorbeeld van de
gezagloosheid van onze instituties. Donner zit er nog steeds en enige verantwoordelijkheid
voor de fouten zal hij niet nemen. De aanval is de beste verdediging en dus zet hij de aanval in
op de boodschapper. De media hebben het gedaan. De media zetten, volgens Donner, veel te
veel druk op rechtszaken. ‘‘Als er iets is misgegaan in deze zaak, is het juist de volle druk van
de media op iets dat rustig overleg vergt.’’ Natuurlijk, aan Donner ligt het niet en bij het OM
is ook niets mis. Als ik Minister van Justitie was en geconfronteerd werd met zo’n
ongelofelijke botte en grove misleiding van de rechter zou er genoeg stoom uit mijn oren
komen om het hele justitiële apparaat in één keer grondig te reinigen.
Maar Donner is er één van het rustige overleg. Hij is de kalmte zelf en gedraagt zich als een
rund in de polder. Met een glazige blik en in het spreektempo van de jaren `50 staat hij zijn
antwoorden voor de pers te herkauwen. En dat herkauwen is hard nodig, omdat de antwoorden
volstrekt niet te verteren zijn. Het imago van het OM is fors beschadigd, vindt Donner, en dat
komt door de pers. Niet door het OM zelf, natuurlijk. Nee, dat zou te makelijk zijn. Als een
Nederlander een fout maakt, geeft hij bij voorkeur een ander de schuld. Stel je voor dat je bij
jezelf te rade zou moeten gaan. Zo reageerde mijn vader vroeger ook als hij aan tafel een pak
melk omstootte. Dan riep hij woedend: “Wie zet daar dan ook een pak melk!” De reactie van
Donner is exact hetzelfde. Met een opgeheven gereformeerd vingertje wijst hij naar de pers.
De pers zet teveel druk op de rechtsstaat. Natuurlijk, door de persmuskieten moeten de arme
medewerkers van het OM wel sjoemelen met bewijsmateriaal. De buitenwacht wil een dader
zien. En door die enorme druk van de pers zet justitie verdachten zodanig onder druk dat ze
moorden bekennen die ze niet gepleegd hebben. Nee, er lijkt mij geen enkele reden om aan de
competentie politie en justitie te twijfelen. Neem nog een banaan.
Mijn veters springen spontaan uit mijn schoenen en ik krijg de onbedwingbare aandrang om
iemand te wurgen. Of ik dat nou wel of niet doe maakt geen bal uit. Als justitie besluit dat ik
de dader ben, heb ik het gedaan. Waarschijnlijk weten ze ook nog wel een bekentenis uit me
los te slaan. Misschien moeten we de mensen die de verhoren afnemen eens op Donner
afsturen. We willen een volledige bekentenis inclusief keihard DNA-bewijs. Waarbij die
letters dan staan voor Donner Nokt Af! Het wordt tijd dat de echte verantwoordelijke ook eens
veroordeeld wordt.

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.