2005 week 38 print pagina

Leden van de Staten-Generaal,

Hier, in deze zaal, symbool van onze
democratie, kun je je afvragen wat die democratie nog waard is. 85% van het Nederlandse
volk heeft geen vertrouwen in het kabinet en haar beleid. Toch is de regering niet van zins om
zich ook maar iets van de mening van het volk aan te trekken. Met een tunnelvisie, die bij de
overheid de laatste jaren zo gebruikelijk is, steekt zij graag de kop in het zand, naast de
hakken die er ook al stevig in stonden. De oogkleppen die de paarden van de goudenkoets
sierden, zal ik dan ook dit jaar, na een veilige terugkeer op Paleis Noordeinde, schenken aan
de leden van dit kabinet. We ervaren hoezeer de wereld in beweging is. Veranderingen lijken
zich steeds sneller te voltrekken. Al die veranderingen leiden tot gevoelens van onzekerheid
en wantrouwen jegens de overheid. Het rapportcijfer voor de regering is voor het derde
opeenvolgende jaar gedaald. Dit jaar belonen de burgers dit kabinet met een rapportcijfer van
3,8. Met dergelijke cijfers blijft een leerling meestal zitten en datzelfde valt voor dit kabinet
ook te vrezen. De afname van vertrouwen laat de regering niet onberoerd. Niets laat deze
regering onberoerd. Door alles tegelijkertijd overhoop te halen, weet niemand in dit land meer
waar hij aan toe is. Behalve dan dat de koopkracht keer op keer daalt en dat de burger jaar in
jaar uit het gelach van Gerrit Zalm betaalt. Van de regering wordt verwacht dat zij op dit alles
antwoorden geeft. Eén van haar belangrijkste opgaven voor de toekomst is te bouwen aan een
veilig en een sociaal en economisch gezond Nederland. Het is ons allen dan ook een groot
raadsel waarom de regering alles in het werk stelt om het tegendeel te bereiken. De
inkomensverschillen worden vergroot. Het zoet wordt zo oneerlijk mogelijk verdeeld. Mensen
met een groot koophuis en genoeg geld om twee auto’s te rijden, krijgen er meer dan 5% bij.
Mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken, krijgen een extra stukje zoethout om op te
bijten. Zieken en arbeidsongeschikten krijgen geen WAO meer. Mensen moeten ook na hun
65ste blijven werken, zodat zij eerder dood gaan. Nog een Hendrikje van Andel, die 50 jaar te
lang AOW trekt, kan deze regering zich niet permitteren!Deze ingrepen doen zeker pijn. De
regering beseft dat er veel van mensen gevraagd wordt. Maar deze en andere maatregelen zijn
noodzakelijk om ook aan volgende generaties in ons land voldoende mogelijkheden te kunnen
bieden een goed leven op te bouwen. Voor de toekomstige generaties heeft de regering veel in
petto. In ons dichtbevolkte en waterrijke land is speciale aandacht nodig voor een gezonde en
veilige leefomgeving. Verbetering van luchtkwaliteit, schoner transport, duurzame energie en
ontwikkeling van landschap en natuur staan daarbij voorop. Daarom heeft de regering in
Europa uitstel gevraagd om te voldoen aan de milieunormen ten aanzien CO2-uitstoot en
fijnstof. Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Maar als de waarden de normen
overschrijden, moeten de normen worden aangepast. De toekomstige generaties zullen
ontzettend blij zijn met de blijvende milieuschade die dit kabinet voor hen achterlaat. Door
het niet halen van milieunormen mogen wegen niet aangelegd en huizen niet gebouwd
worden. Het huizentekort zal in de toekomst alleen maar toenemen. De wegen en
infrastructuur zullen totaal niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Files zullen
onoplosbaar zijn.Als extra cadeautje voor de toekomstige generaties is het kabinet
voornemens de kerncentrale in Borsele langer open te houden. Dit houdt Nederland kwetsbaar
voor een terroristische aanslag en gezien de technische staat van dit roestige en
zwaarverouderde stuk kerntechnologie voorziet de regering een stralende toekomst.
Toekomstige generaties kunnen nog miljoenen jaren genieten van het zwaar radioactieve afval
dat dit kabinet voor hen achterlaat.De sloop van dit land wordt met krachtige hand voortgezet.
De regering rekent op een vruchtbaar overleg met u. Op u rust een verantwoordelijke en zware
taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met
mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Omdat ons niets ander rest!

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.