2005 week 39 print pagina

Rita

Rita Verdonk is weer lekker bezig. Tijdens een bezoek aan Amsterdam werd zij bespuwd door
een kraker op een fiets. Dit keer was het dus geen geitenneuker die te pas en te onpas op straat
loopt te spugen, maar een Nederlandse Lama! Rita kon nog net haar gezicht afwenden, maar
haar kleding werd geraakt. En dat gaat de dader geld kosten, want die Lonsdale-spullen zijn
bepaald niet goedkoop. Arme Rita. Ze moet zich niet bepaald welkom voelen in Amsterdam.
Ze is er al eens besmeurd met ketchup en ze werd dit voorjaar uitgefloten bij de herdenking
van de slavernij, waar ze persé bij wilde zijn. Want we moeten toch af en toe ook stil staan bij
de goede dingen uit ons verleden. Het is de enige manier waarop wij de allochtonen ooit aan
het werk hebben gekregen!
Rita kreeg die rochel over zich heen, nadat ze een bezoek had gebracht aan het Anne
Frankhuis. Je kan van Verdonk veel zeggen, maar ze verdiept zich wel in de manier waarop
wij in de goede oude tijd omgingen met ongewenste vreemdelingen. En dat gebeurde allemaal
in dezelfde week waarin de NS na 60 jaar eindelijk haar excuses aan de Joodse gemeenschap
aanbood voor haar rol in de oorlog. Want bekende NS-slogans hebben voor kampslachtoffers
wel een hele wrange dimensie: “waar zouden we zijn zonder de trein”. De NS bracht de
transporten gewoon in rekening bij de Duitse bezetter. Eén van de basispijlers van het anti-
semitisme is het vooroordeel dat Joden overal geld aan willen verdienen. Maar er is natuurlijk
altijd een volk wat daarin de kroon spant: Hollanders!
Eén van de bedrijfstakken die op het moment gouden bergen verdient aan de angst-cultuur is
de beveiligingsbranche. Als Verdonk aandelen zou nemen in een beveiligingsbedrijf kan ze
met een paar boude uitspraken per week haar vermogen verdubbelen! Sinds de moord op Van
Gogh lopen de bekendste handelaren in angst met een paar van die gespierde jongens om zich
heen. Niet dat die jongens hun werk goed doen. Want als je nog geen spugende kraker van 19
jaar kan tegenhouden, hoe kan je dan ooit verwachten dat zo’n spierbundel zich in het baan
van het schot werpt?
De incidenten rond Rita Verdonk nemen in rap tempo toe. Je zou haast denken dat ze de
fietser in kwestie zelf heeft ingehuurd. Af een toe een fluim op je hoed doet wonderen en leidt
de aandacht af van het feit dat ze zelf niet meer dan een politieke fluim is. Zo’n incident is
goed voor je populariteit. En aangezien ze volop in de race is om de nieuwe politiek leider van
de VVD te worden, komt zo’n fluim haar verdomd goed uit. Haar naam en faam is wijd
verbreid tot ver over onze grenzen. In Amerika hebben ze zelfs een verwoestende orkaan naar
haar genoemd. Daar werden door de dreiging van Rita duizenden zwarte mensen uit hun
huizen weggevoerd. Zo ziet Rita dat graag! De regenval deed de rest, heel de kust blank!
Dat is ook de insteek van haar beleid in Nederland. Het boze oog van Rita gaat als een orkaan
tekeer in de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. De voetballer Kalou mag geen
Nederlander worden. Verdonk laat geen kans onbenut om te roepen dat buitenlanders moeten
integreren en dat ze daar zelf veel voor moeten doen. Dan is er eindelijk een buitenlander die
dat wil en die mag dan niet. Sterker, Kalou mag wel uitkijken. Want allochtonen die zich
schuldig maken aan het kleinste strafbare feit wil Verdonk nu ook al het land uitzetten. Dus
één overtreding en orkaan Rita komt persoonlijk met een rode kaart de kuip instormen. Als
het aan Verdonk lag, zat Maxima ook allang weer in Argentinië. Eén keer verkeer van rechts
geen voorrang geven en basta! Verdonk gunt buitenlanders in Nederland nog maar één kans:
geen! Nederland voor de Nederlanders. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat die
allochtone kleine criminelen onze eigen crimineeltjes van de arbeidsmarkt verstoten.
Het wordt druk de komende tijd op Schiphol. Ik ben benieuwd of het ook 60 jaar duurt
voordat de KLM haar excuses aanbiedt wegens haar rol in het uitzettingsbeleid van Verdonk

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.