2006 week 11 print pagina

Biodiesel

Wat zijn we toch ook eigenlijk een achterlijk landje. Polder, de polder, de polder… Het niveau van dit land ligt niet voor niets beneden alle peil. We discussieren hier graag over voedselbanken, koopkrachtplaatjes, zorgtoeslagen, huurliberalisering, schoolgeld voor 16- jarigen en over het wel of niet bijvoederen van wild. Waar gaat het over? Nergens! Als we maar praten, praten en nog eens praten. Dit land wordt al jaren bestuurd door het compromis van het compromis. We doen hier alleen nog water bij de wijn, want water hebben we genoeg. En er is altijd wel een staatssecretaris in dit land die daar een wettelijk percentage aan kan koppelen. In 2010 moet de wijn minimaal 5,75% water bevatten. Geen 5,85% nee, dat is te veel gevraagd. En 5,65% zou een aanfluiting zijn, dat begrijpt u.
Dat zou bijvoorbeeld de staatssecretaris van Milieu kunnen doen. Nederland heeft een staatssecretaris van Milieu. Geen minister, dat zegt al genoeg. Stel je voor dat we een minister van Milieu zouden hebben. Je zou dan haast gaan denken dat we hier het milieu serieus nemen. Groen is uit. Groenlinks heeft als enige links partij niet kunnen profiteren van de linkse revolutie. Voor windmolens vechten vindt de kiezer hier kennelijk net zo dwaas als het vechten tegen windmolens. Daarom hebben we waarschijnlijk ook maar een volstrekte dwaas staatssecretaris van Milieu gemaakt. En nadat staatssecretaris Van Geel zo’n drie jaar lekker zat te slapen, is hij zowaar een klein beetje wakker geworden. We gaan namelijk de normen niet halen. En als een lid van dit kabinet het woord “normen” hoort, dan wordt ie wakker.
Dit keer betreft het een Europese milieunorm. Als Europa deze normen niet had gehad, dan had Van Geel het ook niet belangrijk gevonden. We zijn namelijk het achterlijke Loetje van Europa. Het monster Europa, de bureaucratische en conservatieve kolos heeft ons allang links ingehaald. We stoten te veel CO2 uit en Europa moet ons daarop wijzen. Want wat kan ons dat verder schelen? CO2, een broeikasgas. Het is midden maart. De thermometer haalt met hangen en wurgen amper de drie graden, dus kom ons niet lastig vallen met gezeur over een broeikasgas. We zijn een kustland dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Wij zijn één van de eerste landen die op de nominatie staan om straks lekker onder water te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Waarom zouden wij hier dan voorop moeten lopen in de terugdringing van een broeikasgas? Nee, daarvoor moet Europa ons dwingen.
En daar zat Van Geel dan achter zijn bureau. “Jemig, we halen de normen niet. Dat had ik drie jaar geleden, toen ik mijn hybride dienstauto inruilde voor een zwaar vervuilende diesel, echt niet kunnen voorzien. Oei, nu moet ik maatregelen nemen. Tjonge zeg, effe denken. Nou, dat valt niet mee. Ze zeggen dat fijnstof de hersenen aantasten, dan hebben ze niets te veel gezegd! Wat doen we in Nederland als we iets moeten regelen? Polderen, Eureka! Water bij de wijn. We moeten mengen, aanlengen en verdunnen!”
En daar stond Van Geel al te glimmen voor de camera. De oliemaatschappijen moeten verplicht worden om diesel met biologische brandstof te mengen. Goed idee, Van Geel! Misschien een beetje laat? In Duitsland kun je al jaren biodiesel krijgen aan de pomp, maar achterlijke Loetje moet er nog aan beginnen. Maar niet te snel natuurlijk. Nee, mondjesmaat. Procentje voor procentje, 5,75% van de diesel moet in 2010 bestaan uit biologische brandstof. Langzaam aan, dan breekt het lijnzaadje niet. En de maatregel mag natuurlijk niet ten koste gaan van het milieu. Hè, nu snap ik het effe niet. Het maken van schone brandstoffen mag niet ten koste gaan van het milieu? Ja, ja, ja, natuurlijk! Zullen we die norm ook eens loslaten op het produceren van gewone benzine en diesel? Dan houd je weinig meer over en is het CO2- probleem in ieder geval één klap opgelost.
Maar achteraf is Van Geel misschien nog niet zo’n slechte milieu-staatssecretaris. Het tempo van zijn milieubeleid is zo langzaam dat het CO2-probleem vanzelf oplost. Door de vergrijzing en de afname van de beroepsbevolking neemt het autogebruik vanzelf af. Zo pakken we hier ook de files aan. En de rest van de problemen.

Tim van der SluijsDeze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.