2006 week 11 print pagina

Biodiesel

Wat zijn we toch ook eigenlijk een achterlijk landje. Polder, de polder, de polder… Het niveau
van dit land ligt niet voor niets beneden alle peil. We discussieren hier graag over
voedselbanken, koopkrachtplaatjes, zorgtoeslagen, huurliberalisering, schoolgeld voor 16-
jarigen en over het wel of niet bijvoederen van wild. Waar gaat het over? Nergens! Als we
maar praten, praten en nog eens praten. Dit land wordt al jaren bestuurd door het compromis
van het compromis. We doen hier alleen nog water bij de wijn, want water hebben we genoeg.
En er is altijd wel een staatssecretaris in dit land die daar een wettelijk percentage aan kan
koppelen. In 2010 moet de wijn minimaal 5,75% water bevatten. Geen 5,85% nee, dat is te
veel gevraagd. En 5,65% zou een aanfluiting zijn, dat begrijpt u.
Dat zou bijvoorbeeld de staatssecretaris van Milieu kunnen doen. Nederland heeft een
staatssecretaris van Milieu. Geen minister, dat zegt al genoeg. Stel je voor dat we een minister
van Milieu zouden hebben. Je zou dan haast gaan denken dat we hier het milieu serieus
nemen. Groen is uit. Groenlinks heeft als enige links partij niet kunnen profiteren van de
linkse revolutie. Voor windmolens vechten vindt de kiezer hier kennelijk net zo dwaas als het
vechten tegen windmolens. Daarom hebben we waarschijnlijk ook maar een volstrekte dwaas
staatssecretaris van Milieu gemaakt. En nadat staatssecretaris Van Geel zo’n drie jaar lekker
zat te slapen, is hij zowaar een klein beetje wakker geworden. We gaan namelijk de normen
niet halen. En als een lid van dit kabinet het woord “normen” hoort, dan wordt ie wakker.

Dit keer betreft het een Europese milieunorm. Als Europa deze normen niet had gehad, dan
had Van Geel het ook niet belangrijk gevonden. We zijn namelijk het achterlijke Loetje van
Europa. Het monster Europa, de bureaucratische en conservatieve kolos heeft ons allang links
ingehaald. We stoten te veel CO2 uit en Europa moet ons daarop wijzen. Want wat kan ons dat
verder schelen? CO2, een broeikasgas. Het is midden maart. De thermometer haalt met hangen
en wurgen amper de drie graden, dus kom ons niet lastig vallen met gezeur over een
broeikasgas. We zijn een kustland dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Wij zijn één van
de eerste landen die op de nominatie staan om straks lekker onder water te verdwijnen door de
stijgende zeespiegel. Waarom zouden wij hier dan voorop moeten lopen in de terugdringing
van een broeikasgas? Nee, daarvoor moet Europa ons dwingen.
En daar zat Van Geel dan achter zijn bureau. “Jemig, we halen de normen niet. Dat had ik drie
jaar geleden, toen ik mijn hybride dienstauto inruilde voor een zwaar vervuilende diesel, echt
niet kunnen voorzien. Oei, nu moet ik maatregelen nemen. Tjonge zeg, effe denken. Nou, dat
valt niet mee. Ze zeggen dat fijnstof de hersenen aantasten, dan hebben ze niets te veel
gezegd! Wat doen we in Nederland als we iets moeten regelen? Polderen, Eureka! Water bij
de wijn. We moeten mengen, aanlengen en verdunnen!”
En daar stond Van Geel al te glimmen voor de camera. De oliemaatschappijen moeten
verplicht worden om diesel met biologische brandstof te mengen. Goed idee, Van Geel!
Misschien een beetje laat? In Duitsland kun je al jaren biodiesel krijgen aan de pomp, maar
achterlijke Loetje moet er nog aan beginnen. Maar niet te snel natuurlijk. Nee, mondjesmaat.
Procentje voor procentje, 5,75% van de diesel moet in 2010 bestaan uit biologische brandstof.
Langzaam aan, dan breekt het lijnzaadje niet. En de maatregel mag natuurlijk niet ten koste
gaan van het milieu. Hè, nu snap ik het effe niet. Het maken van schone brandstoffen mag niet
ten koste gaan van het milieu? Ja, ja, ja, natuurlijk! Zullen we die norm ook eens loslaten op
het produceren van gewone benzine en diesel? Dan houd je weinig meer over en is het CO2-
probleem in ieder geval één klap opgelost.
Maar achteraf is Van Geel misschien nog niet zo’n slechte milieu-staatssecretaris. Het tempo
van zijn milieubeleid is zo langzaam dat het CO2-probleem vanzelf oplost. Door de
vergrijzing en de afname van de beroepsbevolking neemt het autogebruik vanzelf af. Zo
pakken we hier ook de files aan. En de rest van de problemen.

Tim van der Sluijs

Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl.
De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.
 
Kijk op cabaretmatch.nl voor meer informatie over theater op maat, cabaret op maat of een muziekoptreden voor een congres, symposium of feest op maat.