2004 week 51

Levensmoe

Geen onderwerp zo stupide of Nederland heeft er een commissie voor die er studie naar doet. Dikke rapporten zijn het gevolg. Als de Nederlandse commissiecultuur morgen zou eindigen, dan zou de ontbossing geen mondiaal probleem meer zijn. De papierindustrie zou ten dode zijn opgeschreven als we al die commissies en rapporten achterwege zouden laten. Dat zou een giga-besparing opleveren. Meestal staat er in die rapporten niet meer dan elk boerenverstand met een uurtje brainstormen kan bedenken. Tel uit je winst. Van de besparing zou de Zuiderzeelijn moeiteloos bekostigd kunnen worden! Hoe stupide die investering ook is. Het is altijd zinvoller dan de papieren tijgers die dit land aan de lopende band produceert.
De ene commissie heeft zijn eindrapport nog niet gepresenteerd, of de volgende commissie struikelt er al weer over heen. Je zou er zowaar levensmoe van worden en zelfs daar hebben we een commissie voor! De Commissie Dijkhuis heeft er serieus werk van gemaakt. "Lijden aan het leven", vindt deze commissie voldoende reden voor euthanasie. Premier Balkenende is hier uiteraard niet blij mee. Op zich logisch. De calvinistische levensopvatting die onze premier er op na houdt, gaat uit van het dogma dat het leven in wezen lijden is. Dus als deze aanbeveling ooit in de wet zou worden opgenomen, is dat een vrijbrief om ons land te verlossen van al het streng christelijk zwartekousen gepeupel. Een spuitje zou voor deze mensen een weldadige uitkomst bieden. Ongeveer 75 jaar verblijf in dit aardse tranendal zou hen bespaard kunnen blijven en zij zouden meteen de reis naar de troon Gods kunnen aanvangen!
Wat is dit toch voor een raar land. Wij zijn zo onderhand gewend geraakt volledig te worden verzorgd van de wieg tot het graf. Met tegenslag kunnen we niet meer omgaan. Deze instand- behoeftebevrediging is hier norm geworden. We willen het nu en meteen, on demand! De overheid moet alles voor ons oplossen, want zelf initiatief ontplooien, nadenken en je lot in eigen hand nemen, zijn we niet meer gewend. Dus als ik dood wil, dan moet de overheid dat maar faciliteren. Natuurlijk zijn er wel Nederlanders die mans genoeg zijn om hun lot in eigen hand te nemen, maar ze zijn op de vingers van éééén hand te tellen. Een pilletje of een spuitje is toch veel makkelijker dan jezelf van de bovenste verdieping van het Hilton naar beneden te storten.
Waarom komt de Commissie Dijkhuis met dit advies? De levensmoeheid schijnt vooral een groot probleem te zijn bij vereenzaamde bejaarden die zitten weg te kwijnen in een verzorgingstehuis. En met een looprek kom je niet zo makkelijk op het dak van het Hilton. Waarom zouden we die mensen niet een handje helpen? Men vergeet de vraag te stellen waarom deze mensen niet meer willen. Het zijn mensen die onze maatschappij heeft gereduceerd tot kostenpost en lastpost. Mensen, die we door onze bezuinigingsdrift nog hooguit een keer per week vijf minuten onder de douche zetten. En voor wie niemand van het personeel nog tijd heeft. Geen tijd voor een praatje en persoonlijke aandacht bij een gezellig kopje thee. Mensen die na een hard en werkzaam leven volledig zijn afgeschreven en aan hun lot worden overgelaten. Die mensen zijn soms levensmoe geworden en lijden aan het leven. Gek hèè, als de maatschappij ze aan alle kanten laten voelen dat ze te veel zijn.
En dan komt de Commissie Dijkhuis. In plaats van te adviseren om de bejaardenzorg in Nederland weer fatsoenlijk te maken en een debat te initiëëren over het leefbaar maken van de oude dag, komen ze met een advies om deze mensen dan maar legaal uit hun lijden te verlossen. Want een spuitje of een pilletje is vele malen goedkoper dan het in stand houden van een nutteloos en ongewenst leven. Uit de discussie over het vroegpensioen kwam ook al een beeld naar voren dat de generaties die nu vol in het leven staan geen zin hebben om te betalen voor oudere generaties. Alleen vergeet mijn generatie dat wij straks ook oud zijn en dat er dan ook iemand voor ons moet zorgen. Ik word hier zo moe van!


Tim van der Sluijs


Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl. De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.