2005 week 38

Leden van de Staten-Generaal,

Hier, in deze zaal, symbool van onze democratie, kun je je afvragen wat die democratie nog waard is. 85% van het Nederlandse volk heeft geen vertrouwen in het kabinet en haar beleid. Toch is de regering niet van zins om zich ook maar iets van de mening van het volk aan te trekken. Met een tunnelvisie, die bij de overheid de laatste jaren zo gebruikelijk is, steekt zij graag de kop in het zand, naast de hakken die er ook al stevig in stonden. De oogkleppen die de paarden van de goudenkoets sierden, zal ik dan ook dit jaar, na een veilige terugkeer op Paleis Noordeinde, schenken aan de leden van dit kabinet. We ervaren hoezeer de wereld in beweging is. Veranderingen lijken zich steeds sneller te voltrekken. Al die veranderingen leiden tot gevoelens van onzekerheid en wantrouwen jegens de overheid. Het rapportcijfer voor de regering is voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. Dit jaar belonen de burgers dit kabinet met een rapportcijfer van 3,8. Met dergelijke cijfers blijft een leerling meestal zitten en datzelfde valt voor dit kabinet ook te vrezen. De afname van vertrouwen laat de regering niet onberoerd. Niets laat deze regering onberoerd. Door alles tegelijkertijd overhoop te halen, weet niemand in dit land meer waar hij aan toe is. Behalve dan dat de koopkracht keer op keer daalt en dat de burger jaar in jaar uit het gelach van Gerrit Zalm betaalt. Van de regering wordt verwacht dat zij op dit alles antwoorden geeft. Eén van haar belangrijkste opgaven voor de toekomst is te bouwen aan een veilig en een sociaal en economisch gezond Nederland. Het is ons allen dan ook een groot raadsel waarom de regering alles in het werk stelt om het tegendeel te bereiken. De inkomensverschillen worden vergroot. Het zoet wordt zo oneerlijk mogelijk verdeeld. Mensen met een groot koophuis en genoeg geld om twee auto’s te rijden, krijgen er meer dan 5% bij. Mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken, krijgen een extra stukje zoethout om op te bijten. Zieken en arbeidsongeschikten krijgen geen WAO meer. Mensen moeten ook na hun 65ste blijven werken, zodat zij eerder dood gaan. Nog een Hendrikje van Andel, die 50 jaar te lang AOW trekt, kan deze regering zich niet permitteren!Deze ingrepen doen zeker pijn. De regering beseft dat er veel van mensen gevraagd wordt. Maar deze en andere maatregelen zijn noodzakelijk om ook aan volgende generaties in ons land voldoende mogelijkheden te kunnen bieden een goed leven op te bouwen. Voor de toekomstige generaties heeft de regering veel in petto. In ons dichtbevolkte en waterrijke land is speciale aandacht nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving. Verbetering van luchtkwaliteit, schoner transport, duurzame energie en ontwikkeling van landschap en natuur staan daarbij voorop. Daarom heeft de regering in Europa uitstel gevraagd om te voldoen aan de milieunormen ten aanzien CO2-uitstoot en fijnstof. Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Maar als de waarden de normen overschrijden, moeten de normen worden aangepast. De toekomstige generaties zullen ontzettend blij zijn met de blijvende milieuschade die dit kabinet voor hen achterlaat. Door het niet halen van milieunormen mogen wegen niet aangelegd en huizen niet gebouwd worden. Het huizentekort zal in de toekomst alleen maar toenemen. De wegen en infrastructuur zullen totaal niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Files zullen onoplosbaar zijn.Als extra cadeautje voor de toekomstige generaties is het kabinet voornemens de kerncentrale in Borsele langer open te houden. Dit houdt Nederland kwetsbaar voor een terroristische aanslag en gezien de technische staat van dit roestige en zwaarverouderde stuk kerntechnologie voorziet de regering een stralende toekomst. Toekomstige generaties kunnen nog miljoenen jaren genieten van het zwaar radioactieve afval dat dit kabinet voor hen achterlaat.De sloop van dit land wordt met krachtige hand voortgezet. De regering rekent op een vruchtbaar overleg met u. Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Omdat ons niets ander rest!


Tim van der Sluijs


Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl. De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.