2005 week 39

Rita

Rita Verdonk is weer lekker bezig. Tijdens een bezoek aan Amsterdam werd zij bespuwd door een kraker op een fiets. Dit keer was het dus geen geitenneuker die te pas en te onpas op straat loopt te spugen, maar een Nederlandse Lama! Rita kon nog net haar gezicht afwenden, maar haar kleding werd geraakt. En dat gaat de dader geld kosten, want die Lonsdale-spullen zijn bepaald niet goedkoop. Arme Rita. Ze moet zich niet bepaald welkom voelen in Amsterdam. Ze is er al eens besmeurd met ketchup en ze werd dit voorjaar uitgefloten bij de herdenking van de slavernij, waar ze persé bij wilde zijn. Want we moeten toch af en toe ook stil staan bij de goede dingen uit ons verleden. Het is de enige manier waarop wij de allochtonen ooit aan het werk hebben gekregen!
Rita kreeg die rochel over zich heen, nadat ze een bezoek had gebracht aan het Anne Frankhuis. Je kan van Verdonk veel zeggen, maar ze verdiept zich wel in de manier waarop wij in de goede oude tijd omgingen met ongewenste vreemdelingen. En dat gebeurde allemaal in dezelfde week waarin de NS na 60 jaar eindelijk haar excuses aan de Joodse gemeenschap aanbood voor haar rol in de oorlog. Want bekende NS-slogans hebben voor kampslachtoffers wel een hele wrange dimensie: “waar zouden we zijn zonder de trein”. De NS bracht de transporten gewoon in rekening bij de Duitse bezetter. Eén van de basispijlers van het anti- semitisme is het vooroordeel dat Joden overal geld aan willen verdienen. Maar er is natuurlijk altijd een volk wat daarin de kroon spant: Hollanders!
Eén van de bedrijfstakken die op het moment gouden bergen verdient aan de angst-cultuur is de beveiligingsbranche. Als Verdonk aandelen zou nemen in een beveiligingsbedrijf kan ze met een paar boude uitspraken per week haar vermogen verdubbelen! Sinds de moord op Van Gogh lopen de bekendste handelaren in angst met een paar van die gespierde jongens om zich heen. Niet dat die jongens hun werk goed doen. Want als je nog geen spugende kraker van 19 jaar kan tegenhouden, hoe kan je dan ooit verwachten dat zo’n spierbundel zich in het baan van het schot werpt?
De incidenten rond Rita Verdonk nemen in rap tempo toe. Je zou haast denken dat ze de fietser in kwestie zelf heeft ingehuurd. Af een toe een fluim op je hoed doet wonderen en leidt de aandacht af van het feit dat ze zelf niet meer dan een politieke fluim is. Zo’n incident is goed voor je populariteit. En aangezien ze volop in de race is om de nieuwe politiek leider van de VVD te worden, komt zo’n fluim haar verdomd goed uit. Haar naam en faam is wijd verbreid tot ver over onze grenzen. In Amerika hebben ze zelfs een verwoestende orkaan naar haar genoemd. Daar werden door de dreiging van Rita duizenden zwarte mensen uit hun huizen weggevoerd. Zo ziet Rita dat graag! De regenval deed de rest, heel de kust blank!
Dat is ook de insteek van haar beleid in Nederland. Het boze oog van Rita gaat als een orkaan tekeer in de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. De voetballer Kalou mag geen Nederlander worden. Verdonk laat geen kans onbenut om te roepen dat buitenlanders moeten integreren en dat ze daar zelf veel voor moeten doen. Dan is er eindelijk een buitenlander die dat wil en die mag dan niet. Sterker, Kalou mag wel uitkijken. Want allochtonen die zich schuldig maken aan het kleinste strafbare feit wil Verdonk nu ook al het land uitzetten. Dus één overtreding en orkaan Rita komt persoonlijk met een rode kaart de kuip instormen. Als het aan Verdonk lag, zat Maxima ook allang weer in Argentinië. Eén keer verkeer van rechts geen voorrang geven en basta! Verdonk gunt buitenlanders in Nederland nog maar één kans: geen! Nederland voor de Nederlanders. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat die allochtone kleine criminelen onze eigen crimineeltjes van de arbeidsmarkt verstoten.
Het wordt druk de komende tijd op Schiphol. Ik ben benieuwd of het ook 60 jaar duurt voordat de KLM haar excuses aanbiedt wegens haar rol in het uitzettingsbeleid van Verdonk


Tim van der Sluijs


Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl. De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.