cabaret.nl:dossier

Artiestennaam:Défano Holwijn
Geslacht:m
Cabaretier sinds : 2022

Solist : cabaretier
Lid cabaretgroep : nee
Lid comedyclub : nee

Speelt dit seizoen : Défano Holwijn Live

Impresariaat : George Visser Productions
: 070-3465657
: info@gvproductions.nl
Deze pagina is onderdeel van de website www.cabaret.nl. De cabaret-database van Nederland.
Een actueel overzicht van cabaret, kleinkunst en stand-up comedy.